Екологічний розвиток

Вікові можливості

Протягом першого року життя малюк відкриває для себе існування об’єктів природи, навчається контактувати з ними. Різноманітні за змістом сприймання й відчуття сприяють його повноцінній життєдіяльності. Контакти з природними умовами (світлом, водою, піском, Грунтом, глиною, вітром, снігом, дощем), з рослинами, тваринами збагачують емоційну сферу немовляти, розвивають сенсорні процеси, збуджують допитливість, виховують пізнавальні інтереси, активізують предметнопрактичну діяльність, підвищують життєдіяльність його організму, вправляють у вмінні орієнтуватися в навколишньому просторі. У сумісній з дорослим діяльності в природному довкіллі дитина набуває досвіду безпечного спілку-вання з компонентами природи, оволодіває прийомами обстеження, найпростішими формами дослідження природних об’єктів, оволодіває елементарними уявленнями про догляд за рослинами і тваринами.

 • Спільна з дорослим діяльність у природному довкіллі (годування пташок, кішки, собаки; поливания квітів тощо) вимагає від малюка зосередженності, терплячості, вміння поводитися адекватно, емоційної сприйнятливості. Позитивнй досвід спілкування з природою у процесі спостереження, ігрової, дослідницької, елементарної трудової діяльності закладає фундамент для подалыного формування в дитини ціннісного ставлення до неї.

  У перші 3місяці життя малюк, знаходячись на руках у дорослого у вертикальному положены, з цікавістю розглядає природні об’єкти найближчого оточення – квіти на підвіконні, рибки в акваріумі, кішку, собаку, пташку; прислухається до звуків, які вони видають. У 4-6 місяців немовля простягає руки у напрямі до тих об’єктів природи, які знаходяться неподалік від нього, намагається їх схопити, утримати в руці; емоційно реагує на них, радіє своїм вра-женням від контактів з водою; дивується колиханням вітерця; лякається грому, морщиться від дощу тощо. У 6-8 місяців малюк вдається до різноманітних дій з овочами, фруктами, ягодами: кидає, підносить до рота, обмацує, досліджує губами, язиком, перевертає, розгля-дає.

  Повзання та сидіння розширюють його можливості ознайомлення з природними об’єкта-ми житлового приміщення та прилеглого до нього природного довкілля. У 9-10-місячноїди¬тини, яка самостійно сідає, впевнено сидить і може нетривалий час постояти у вертикально¬му положенні, спираючись на опору, рука стає вправнішою, очі – пильнішими, увага – кон-центрованішою, пізнавальна діяльність – активнішою. Завдяки цьому немовля здатне не лише спостеоігати за шэиоодним довкіллям. але й елементаоно на нього впливати. виконувати

  78

  Програма розвитку та виховання дитини раннього віку “ЗЕРНЯТК0”

  прості предметно-практичні дії: разом з батьками годує тварин, поливає квіти тощо. У віці 11-12 місяців малюк використовує за призначенням знайомі йому предмета догляду за рос-линами і тваринами (кладе їжу у миску собаці, годує сухим кормом рибок в акваріумі, наси-пає крупу у годівничку птахам тощо).

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Close